Udviklingsplan plejeboliger

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

ADRESSE

RÅDGIVNING

Tiårig udviklingsplan for plejeboliger i Køge Kommune

Gennemført

Køge Kommune

Torvet 1, 4600 Køge

Bygherrerådgivning, Proces og involvering, Strategiudvikling

Med udgangspunkt i et voksende behov for tidssvarende og trygge plejeboliger for kommunens ældre befolkningsgruppe igangsatte Køge Kommune en udviklingsproces, der skulle sikre det fremtidige behov for plejeboliger.

ZARK var projektleder, og stod, i tæt samarbejde med kommunen, for planlægningen og gennemførelsen af en længerevarende udviklingsproces, der resulterede i en 10årig anlægs- og investeringsplan. Udviklingsplanen involverede en række afdelinger på tværs af kommunens forvaltninger. I masterplanen er der lagt vægt på fremtidssikret og funktionel arkitektur indenfor de afsatte øko­nomiske rammer.

Opfølgende lavede ZARK en manual for opstart og gennemførelse af almene byggeprocesser og byggeprojekter til Køge Kommune. Manualen har været med til at fremme videndeling og kvalitetssikring.