top of page
Udviklingsplan plejeboliger

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

ADRESSE

RÅDGIVNING

Tiårig udviklingsplan for plejeboliger i Køge Kommune

Gennemført

Køge Kommune

Torvet 1, 4600 Køge

Bygherrerådgivning, Proces og involvering, Strategiudvikling

Med udgangspunkt i et voksende behov for tidssvarende og trygge plejeboliger for kommunens ældre befolkningsgruppe igangsatte Køge Kommune en udviklingsproces, der skulle sikre det fremtidige behov for plejeboliger.

ZARK var projektleder, og stod, i tæt samarbejde med kommunen, for planlægningen og gennemførelsen af en længerevarende udviklingsproces, der resulterede i en 10årig anlægs- og investeringsplan. Udviklingsplanen involverede en række afdelinger på tværs af kommunens forvaltninger. I masterplanen er der lagt vægt på fremtidssikret og funktionel arkitektur indenfor de afsatte øko­nomiske rammer.

Opfølgende lavede ZARK en manual for opstart og gennemførelse af almene byggeprocesser og byggeprojekter til Køge Kommune. Manualen har været med til at fremme videndeling og kvalitetssikring.

bottom of page