top of page
Udvikling af en filmby 

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

ADRESSE

RÅDGIVNING

Udvikling af en filmby på den gl. Flyvestation Værløse

Igangværende

Filmstationen A/S

Filmtorvet 68, 3500 Værløse

Bygherrerådgivning, Byplaner og projekter, Proces og involvering, Strategiudvikling

Filmstationen er et helt særligt og attraktivt samlingssted for film- og tv med fokus på produktion, uddannelse og beslægtede kreative erhverv. Visionen er at udvikle en skandinavisk filmdestination, hvor produktionsfaciliteter, produktionsmiljøer og filmuddannelser smelter sammen med den øvrige infrastruktur, der skal til for at skabe film- og
tv-produktion. Et audiovisuelt filmmiljø, som genererer synergi og kvalitet på tværs.

 

Med beliggenheden på den gamle Flyvestation, nu Filmstation, i et enestående naturområde og et helt særligt
industrielt miljø, der er lettilgængeligt og har produktionsfaciliteter til små og store tv- og filmproduktioner, har Filmstationen potentialet og kapaciteten til at understøtte en branche i vækst.


ZARK er bygherrerådgiver og byudvikler på den løbende udvikling af filmbyen med gamle, bevaringsværdige bygninger, hvoraf enkelte flyhangaer kan dateres helt tilbage til 1930'erne.

bottom of page