top of page
Renovering af plejecentre

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

ADRESSE

SAMARBEJDE

RÅDGIVNING

Brandrenovering af plejecentre

Projektets tre etaper er gennemført

Gentofte Kommune

En række adresser i Gentofte Kommune

Rambøll, HLA, WSP

Bygherrerådgivning, Projektledelse og økonomistyring

I Gentofte Kommune har man valgt at forbedre brandsikkerheden på plejecentrene, så beboerne gives størst mulig sikkerhed i tilfælde af brand. Projektet er gennemført under stor politisk bevågenhed og med en stram tidsplan samt helt særligt fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø i perioden med COVID-19. Projektet blev udført over flere etaper og udbudt i hovedentrepriser.

ZARK har fungeret som overordnet projektleder og sparringspartner for kommunens og de øvrige rådgiveres projektledere og byggeledere. I rådgivningen har indgået udbudsstrategi, organisering, forhandling, kontrahering, planlægning, økonomistyring, projektledelse og rapportering til styregruppe. Derudover deltagelse i fagtilsyn og koordinering med hovedentreprenørerne.

bottom of page