top of page
Nyt SUND

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

ADRESSE

RÅDGIVNING

Analyse af behov og præprogrammering ifm. fremtidige Nyt SUND

Gennemført

Det Sundhedsvi­denskabelige Fakultet, SUND, OUH

J.B. Winsløws Vej 19, 3, 5000 Odense C

Bygherrerådgivning, analyse og involvering, programmering

ZARK var rådgivere på et udviklingsprojekt om rammer for fremtidens forskning og undervisning for fakultetet.

 

En tilbundsgående undersøgelse af behov, ønsker og krav til arki­tektur, campusmiljø, faciliteter og organisering i det kommende fakultetsbyggeri - Nyt SUND – på 40.000 m2 med fokus på hvor­dan de fysiske rammer bedst muligt kan understøtte forskning og undervisning fremadrettet. Samt en undersøgelse af hvordan et innovativt og tvær­fagligt studiemiljø integreres.

 

Formålet var at udbygge og præcisere grundlaget for byggeriet baseret på den nyeste viden om universitetsbyggeri og på bag­grund af et omfattende brugerinddragelsesforløb.

bottom of page