top of page
DSC_0081.JPG
Ørestadsregionen som Kreativ Metapol

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

ADRESSE

RÅDGIVNING

Ørestadsregionen som Kreativ Metapol

Gennemført

15 kommuner, Region Skåne, Malmö Högskola, Lund Universitet og CBS

Region Hovedstaden

Bygherrerådgivning, Proces og involvering, Analyse og programmering, Strategiudvikling

I konkurrence med svenske og danske rådgivningsfirmaer vandt ZARK opgaven som procesrådgiver på Interreg-projektet ”Øre­sundsregionen som Kreativ Metapol”.

 

På projektet samarbejdede 15 svenske og danske kommuner med Region Skåne og tre universiteter om udvikling af offentlige virksomheders innovationsevne. Med fokus på delta­gerkultur, borgerinddragelse og kreativ byudvikling arbejde­de Kreativ Metapol med nye metoder til udvikling af kulturprojek­ter med udgangspunkt i samfundets kreative ressourcer. Kreativ Metapol arbejdede også på at udvikle innovative og bli­vende former for samarbejde i regionen, der skulle styrke kultu­rens rolle som drivkraft i en bæredygtig udvikling.

 

ZARK arbejdede med den tværfaglige proces gennem casefor­løb med brugerinddragelse, seminarer og konferencer. ZARK var rådgiver på flere af delprojekterne, bl.a. videreudvikling af Kulturhuset Garaget i Malmø og Byudvikling med unge i Hörby. ZARK lavede afsluttende en evaluering af det samlede projekt sammen deltagerne og var med til at skrive en bog om udviklingsforløbet.

bottom of page