top of page
Ørestad Nord Strategi- og handleplan

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

Udvikling af strategi- og handleplan for bykvarteret

Gennemført

Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter (DR, By og Havn, BYGST, C.W.Obel Ejendomme, beboerrepræsentanter, m.fl.)

ADRESSE

RÅDGIVNING

Ørestad Nord

Proces og involvering, Analyse og programmering, Strategiudvikling, Bygherrerådgivning

Opgaven var udarbejdelse af en strategi- og handleplan for de næste 10 års udvikling i bykvarteret Ørestad Nord. Et nyt bykvarter i København, som er anlagt i begyndelsen af 00´erne og rummer universitetsbyggeri, kontorerhverv og boliger. Kvarteret har en række udfordringer og mange uudnyttede potentialer. Kvarteret er præget af em modernistisk byplanlægning med vanskelige skala- og vindforhold, udfordrede bymiljøer og manglende byliv.

Strategi- og handleplanen blev udviklet i et dialogforløb med grundejersekretariatet, Grundejerforeningen og områdets mange interessenter. Udviklingsarbejdet blev indledt med en evaluering af de foregående 10 års indsatser, et dialogforløb – interviewundersøgelse, workshop og projektgruppemøder, og blev afsluttet med en strategi- og handleplan for bymiljøet. Planen fremmer interaktion og videndeling samt prioriterer den fremtidige udvikling gennem konkrete forslag til fremtidige indsatser og projekter.

Med henblik på udvikling af bykvarterets byliv, arbejdes der bl.a. med social interaktion, oplevelsesøkonomi og forbedring af byrummene, herunder skalaforhold, byinventar, belysning og kommunikation.

bottom of page